Gminny Ośrodek Kultury w Nowym

Targu z siedzibą w Łopusznej

powstał w 1971 roku jako Wiejski Dom Kultury w Łopusznej. W 1972 roku został przemianowany na Gromadzki Ośrodek Kultury w Łopusznej, a w rok później w 1973 na Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej.

Od początku działalności GOK organizuje zajęcia kulturalne i animacyjne dla dzieci młodzieży oraz dorosłych. Patronuje świetlicom wiejskim oraz prowadzi i nadzoruje działalność zespołów regionalnych, szkółek muzycznych oraz orkiestr dętych na terenie nowotarskiej gminy.

GOK

IMG_0522.JPG (405 KB)

Izba Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera

została wybudowana w 2003 roku, jej otwarcie nastąpiło rok później przy okazji obchodów 4. rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. W Izbie można obejrzeć pamiątki po zmarłym w 2000 roku ks. prof., zdjęcia z albumu rodzinnego rodziny Tischnerów oraz nagrania audio i wideo jego licznych wywiadów i prelekcji. 

ks. prof. Józef Tischner

urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Polski prezbiter katolicki i filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, Kawaler Orderu Orła Białego. Był synem nauczycieli Weroniki Tischner z Chowańców oraz Józefa Tischnera. W Łopusznej mieszkał od roku 1932 gdzie jego rodzice podjęli pracę w miejscowej Szkole Powszechnej. W Łopusznej na polanie Sumolowej wybudował bacówkę w 1975 roku, a później w latach 90-tych wspólnie z bratem Marianem - dom. Zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie, spoczął na miejscowym cmentarzu, na ziemi, która tak bardzo sobie umiłował. 

 

 

1716-okl-tischner.jpg (33 KB)