strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych

Dostępności cyfrowa

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Buła, biuro@goklopuszna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 539 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury prowadzą trzy wejścia: pierwsze (główne), drugie bezpośrednie na sale widowiskową do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, przy którym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz trzecie bezpośrednio do Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera.
 2. Do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury znajdujących się na parterze jest bezpośrednia dostępność z poziomu terenu (do Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera) lub dzięki podjazdowi (na salę widowiskową), do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku prowadzą schody.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i część pomieszczeń w tym sala widowiskowa.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy Izbie Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma tłumacza migowego.
 11. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: