Gmina Nowy Targ

Zespoły Regionalne

Zespoły regionalne są bogactwem kulturalnym gminy Nowy Targ. Działają one niemal w każdej z miejscowości znajdującej się na terenie gminy, a większości z nich towarzyszą kapele muzyczne. Zespoły prezentują tańce, pieśni, przyśpiewki i zwyczaje z regionu Podhala i Spisza. Występują na gminnych oraz wiejskich uroczystościach, imprezach regionalnych oraz podczas wyjazdów w Polce i za granicą. Biorą udział w lokalnych oraz ogólnopolskich przeglądach i festiwalach zdobywając na nich nagrody i wyróżnienia.

zespoły regionalne

Wykaz Zespołów Regionalnych

Zespoły Regionalne działające na terenie gminy Nowy Targ:

"Dębnianie" z Dębna

"Dolina" z Krempach

"Góralsko Brać" z Łopusznej

"Honaj" z Dursztyna

"Jaferniocek" z Ostrowska

"Mali Gronkowianie" z Gronkowa

"Mali Horklowianie" z Harklowej

"Mali Pyzowianie" z Pyzówki

"Młodzi Łopuśnianie" z Łopusznej

"Nasa Śleboda" z Knurowa

"Podhalanie" z Ludźmierza

Szkółka muzyczna w Krauszowie;

"Śpis" i "Mali Bielanie" z Nowej Białej

Zespół im. Ludwika Łojasa z Łopusznej

"Zielony Jawor" i "Mali toniecnicy" z Krempach

 

XVII Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych

Protokół z posiedzenia Komisji podczas XVII Gminnego Przeglądu Zespołów Regionalnych Łopuszna, 06.11.2021r.
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

Komisja  w  składzie:

 1. Pani dr Dorota Majerczyk – etnolog, przewodnicząca komisji
 2. Pani dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – etnolog 
 3. Pani Marta Smólczyńska  – etnolog 

W przeglądzie zaprezentowało się 8 Zespołów Regionalnych z terenu Gminy Nowy Targ: „Honaj” z Dursztyna, „Mali Toniecnicy” z Krempach, „Mali Horklowianie” z Harklowej, „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej, „Mali Pyzowianie” z Pyzówki, „Jaferniocek” z Ostrowska, „Mali Gronkowianie” z Gronkowa, „Mali Bielanie” z Nowej Białej. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiło 192 dzieci i młodzieży. 

Po obejrzeniu oraz wnikliwej ocenie prezentowanych programów komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce:

 • „Mali Gronkowianie” z Gronkowa za program pt.: „Polywacka”;
 • „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej za program pt.: „Na Matke Boskom Zielnom”;

 

II miejsce:

 • „Honaj” z Dursztyna za program: pt.: „Kie chłopcyska pasom krowy”;
 • „Mali Horklowianie” za program pt.: „Pod lasym”;
 • „Jaferniocek” za program pt.: „We cwortek po połedniu”;

 

III miejsce:

 • „Mali toniecnicy” z Krempach za program pt. „Gry i zabawy dziecięce”;
 • „Mali Pyzowianie” z Pyzówki za program pt.: „Na św. Jana”
 • „Mali Bielanie” z Nowej Białej za program pt.: „Gry i zabawy na pastwisku”

Uwagi komisji:

Komisja przekazała uwagi instruktorom i kierownikom podczas szczegółowych omówień poszczególnych programów. Komisja dziękuje kierownikom i instruktorom za przygotowanie ciekawych prezentacji nawiązujących do specyfiki lokalnych tradycji opartych na folklorze dziecięcym. Z radością pragniemy podkreślić wysoki poziom prezentacji programów i dbałość o zachowanie tradycji kultury tj. gwary, tańca, śpiewu, stroju oraz obyczajowości dziecięcej. 

Komisja dziękuję organizatorom na czele z Panią Józefą Kuchtą za przygotowanie i przeprowadzenie XVII Gminnego Przeglądu Zespołów Regionalnych. 

Każdy zespół biorący udział w Przeglądzie otrzymał nagrodę pieniężna oraz dyplom. 

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji: