Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

W 1965 roku na posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowsku radni z Łopusznej zgłosili wniosek dotyczący budowy w czynie społecznym Wiejskiego Domu Kultury. Grupie inicjatywnej przewodniczył sołtys Jan Król, który w czasie budowy nadzorował wiele prac związanych z budową. Budowa trwała kilka lat. W 1970 r. przy wsparciu finansowym Powiatowej Rady Narodowej Nowym Targu podłączono siec elektryczną, kanalizacyjną oraz co. W 1971 roku WDK oddano do użytku. Kierownikiem został Leszek Mglej, który na bieżąco zajmował się zagospodarowaniem obiektu. Przedsiębiorstwo "Ruch" oddział w Nowym Targu, którego kierownikiem był Jan Książkiewicz, otworzyło klubu "Ruchu", wyposażyło w niezbędny sprzęt i współpracowało z WDK w zakresie działalności kulturalnej. W 1972 roku Wiejski Dom Kultury, już jako Gromadzki Ośrodek Kultury, ożywił swoją działalność poprzez powstałe kółka zainteresowań, pracownię fotograficzną oraz organizowane imprezy kulturalne. W dwóch pokojach urządzono Bibliotekę Gromadzką, którą prowadziła Romana Stiefel. Od 1973 r. obiekt funkcjonuje jako Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej.